Εμπειρία στις δύσκολες κατασκευές


 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί για την εικόνα και την κατάστασή του και από τον ανελκυστήρα που διαθέτει, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εργονομία του κτιρίου, ως σύστημα μεταφοράς . Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιπέδου ικανού για την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του κάθε πελάτη , αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία για την εξυπηρέτηση και τις μετακινήσεις εντός κτιρίων. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και με την εκλογή των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που αφορούν την αρχική μελέτη οποιουδήποτε συστήματος οριζόντιας ή κάθετης μεταφοράς την εγκατάσταση και την απαραίτητη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη. Η διεκπεραίωση των έργων, καθώς και η κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή ¨νομοθεσία και την οδηγία 95/16/ΕΚ περί ανελκυστήρων και την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ΦΕΚ2604/2008 πρότυπα ΕΛΟΤ 81-1 και 81-2 καθώς και τις νέες επικείμενες νομοθεσίες σχετικά με τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και την αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων, πρότυπο ΕΝ 80.80, και ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ, πρότυπο 81.70.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε έργου, εξακριβώνουμε τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες κάθε πελάτη και προτείνουμε τις ανάλογες κατά περίπτωση λύσεις, για κάθε νέα εγκατάσταση. Εγκαθιστούμε κάθε είδους ανελκυστήρα (υδραυλικό, ηλεκτρομηχανικό, πανοραμικό,) και τύπο (ατόμων, φορτίων), καθώς και συστήματα για ΑΜΕΑ κτλ, διατηρώντας τεχνικό φάκελο για κάθε έργο ως την αποπεράτωσή του. Σημεία εμφάσεως, κατα τη διάρκεια της εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα, αποτελεί η σωστή τοποθέτηση εξαρτημάτων, με την απαραίτητη επίβλεψη από τα συνεργεία μας, επίσης η πλήρης εκμετάλλευση των διαστάσεων του φρεατίου, το ωφέλιμο φορτίο, η εξοικονόμηση ενέργειας με την επιλογή ανάλογων υλικών, η αισθητική του θαλάμου και τέλος η πιθανή χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος- τεχνική επιθεώρηση για την επιβεβαίωση και πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας και εφαρμογής, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εξασφαλίζουμε την ασφαλή μετακίνησή σας από την αρχική λειτουργία του ανελκυστήρα ως και τη στιγμή της ανακαίνισής του, με τον επιτακτικό έλεγχο. Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από τον νόμο, για να παραμένει σωστή και ασφαλής η λειτουργία του. Η χρήση του ανελκυστήρα ως μεταφορικό μέσο μας καθιστά υπεύθυνους για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας. Γι’ αυτό εξειδικευμένα συνεργεία με άδεια συντήρησης παρακολουθούν περιοδικά τα κρίσιμα σημεία του ανελκυστήρα, για να αποφεύγουμε την επιτάχυνση των φθορών και την εξάλειψη των βλαβών, παρατείνοντας τη μακρόχρονη απροβλημάτιστη λειτουργία του. Σε όλους τους ανελκυστήρες που ανήκουν στην τεχνική συντήρηση παρέχεται διαρκώς τεχνική υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν δυσλειτουργιών 24 ώρες το 24ωρο, καταγράφοντας ιστορικό βλαβών και επισκευών. Επίσης ασφαλίζονται στην υψηλότερη κλίμακα έναντι τις αστικής ευθύνης, σε ασφαλιστική εταιρία.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Επισκευή ανελκυστήρα απαιτείται όταν κατά τη λειτουργία του παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες. Ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμός ανελκυστήρα χρειάζεται για την αναβάθμιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνδυασμό και με την αισθητική ανανέωση. Η εταιρία μας, ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 81.80, το οποίο απαιτεί την συνεργασία αξιόπιστου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων, αντιλαμβάνεται την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο την υιοθέτηση νέων συστημάτων ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας επιβατών (π.χ. σύστημα απεγκλωβισμού, αυτόματη θήρα θαλάμου τύπου bus, σύστημα ενδοεπικοινωνίας, κ.τ.λ). Ανάλογα με τις ανάγκες σας προσαρμόζουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού, είτε υλοποιώντας υποχρεωτική εργασία με την γενική συμμόρφωση έκθεσης ελέγχου του φορέα και αποκατάσταση ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή, για την ασφάλεια και εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις /νομοθεσίας, είτε με προαιρετικές εργασίες δίνοντας έμφαση στην ποιότητα κίνησης και αισθητικής, όπως για παράδειγμα, αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα, αντικατάσταση τροχαλίας ή τριβής κινητήριου μηχανισμού κ.τ.λ. Τέλος, επιλεγμένες εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής του πελάτη, όπως η ανακαίνιση θαλάμου, αντικατάσταση επενδύσεων, κουπαστής ή δαπέδου.